Ostatné prístroje

Naša firma Vám ponúka aj kompletný sortiment doplnkových strojov na predúpravu a meranie vzťahujúce sa k celému procesu predúpravy.

 

Meracie zariadenie

Zmeny povrchovej energie (napätie) sa dajú merať mnohými spôsobmi. Najčastejšie sa za týmto  účelom využíva  aplikácia testovacích atramentov a meranie kontaktného uhlu. Naša firma distribuuje a vyrába jednak merače kontaktného uhlu, ale i širokú škálu testovacích atramentov na presné meranie povrchového napätia (energie).

DyneTEC Test Ink - Testovacie atramenty na meranie povrchového napätia

 

Lab test

Pre dosiahnutie perfektnej adhézie pri potlači a lepení plastových a niektorých kovových materiálov  je nevyhnutná  ich vysoká povrchová energia (povrchové napätie). Na určenie tejto  energie je nutné prevádzať rôzne testy.

Tantec vám poskytne kompletnú analýzu povrchu dielov. Toto je prvý krok pre úspešné určenie presnej a vhodnej technológie na ošetrenie vášho výrobku. Naša firma robí  tieto testy úplne zdarma.

Pre ďalšie informácie o ošetrení dielov a o ponúkanom vybavení si prosím pozrite sekcie, ktoré popisujú plazmovú alebo coronovú predúpravu.

LabTEC - Coronový laboratórny systém
VacuLAB - Jednotka na laboratórne testy a malé produkcie

QA Systém

V priebehu predúpravy coronou je veľmi dôležité mať celý proces predúpravy povrchu úplne pod kontrolou. Toto sa týka hlavne zákaziek pre zdravotnícky priemysel, kde je nutné podávať vždy 100% výsledky. Monitorovací systém je za týchto podmienok v podstate nevyhnutnou súčasťou výroby a predúpravy.

MonTEC - monitorovací systém výkonu coronovej predúpravy

Detekcia úniku

Elektronická detekcia  úniku je silný nástroj na zlepšenie kontroly kvality na výrobných linkách pre trojrozmerné diely alebo ohybné filmy. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o predúprave dielov,  nájdete dané informácie v sekciách Plazma a Corona.

LeakTEC - elektronická detekcia úniku