VacuTEC - Vákuové Ošetrenie Plazmou

VacuTEC - Vákuové Ošetrenie Plazmou - štandardný i zákazkový variant

 

Vacutec-3

 

Prospekt stroja

Plazmový stroj VacuTEC od firmy Tantec je navrhnutý na plazmovú predúpravu dielov, ktoré je nutné upraviť po celom povrchu, prípadne z oboch strán. Môže ísť i o veľké diely pre automobilový priemysel, napríklad výplne dverí a podobne.

Tento stroj je možné dodať v úprave pre ošetrenie jedného dielu, alebo vo verzii pre ošetrenie viac dielov naraz. Predúprava strojom VacuTEC je veľmi rýchla a umožňuje optimalizáciu adhéznych vlastností dielu pri lakovaní, lepení, farbení a potlači. Pred samotným výbojom, ktorý sa tvorí na plazmovej elektróde, vznikne v ošetrovacej komore stroja vákuum o sile 2 až 12 mbar. Ošetrovacie cykly sú často veľmi krátke - 2-120 sekúnd, doba ošetrenia závisí na materiáli a jeho štruktúre.

Náš stroj VacuTEC vyniká predovšetkým jednoduchosťou obsluhy, spoľahlivosťou a vysokou rýchlosťou produkcie. Je možné tiež naviac pridať ošetrenie kyslíkom alebo argónom, ale to sa týka iba špeciálnych zákaziek - v klasických prípadoch toto nie je nutné, pretože plazmový výboj je dostatočne veľký.

VacuTEC využíva pokročilé Tantec generátory série HV-X, ako zdroje energie a špeciálne navrhnuté plazmové transformátory pre vytvorenie napätia na plazmových elektródach.

 

Detailné technické informácie   o tomto stroji nájdete v prospekte tu.

Funkcie:  
Jednoduchá montáž a použitie Stačí iba pripojiť do el. siete a ku zdroju vzduchu.
Rýchle ošetrenie Doba samotného vysokoenergetického ošetrenia sa pohybuje okolo 20-180 s, v závislosti na materiáli.
Štandardné alebo zákazkové komory Komory a dopravníky je možné dodať k takmer každej objednávke. Mnohé sú dostupné ako štandardné.
Úroveň vákua Plazmový výboj je aktívny od 1-12 mbar, v závislosti na jednotlivých zákazkách.
Priebehové plyny Do procesu predúpravy sa dajú začleniť plyny ako kyslík alebo argón, ale toto nie je vo väčšine prípadov nutné.
Ovládanie procesu Celý priebeh ošetrenia plazmou je kontrolovaný HV-X generátorom a PLC jednotkou. Všetky parametre sú zobrazené na dotykovom paneli.
Cenovo výhodná povrchová predúprava S ohľadom na nízku spotrebu energie a vďaka tomu, že nie je nutné použitie špeciálnych plynov, je táto jednotka na zlepšenie adhézie a namáčavosti veľmi ekonomicky výhodná.
Plazma vo vákuu Umožňuje ošetrenie vodivých, ale i nevodivých povrchov.
Dvere komory Štandardné s manuálnym otváraním alebo automatické, poháňané motorom.

 

Technická špecifikácia VacuTEC Vacuum
Napätie a frekvencia 100-480 VAC 50/60 Hz
Výstupné napätie a sila plazmy Max. 400 Vp/max. 2000 Watt
Zdroj energie HV-X plazma generátor
Stlačený vzduch 5–6 bar
Priebehové plyny Štandard: vzduch, kyslík, argón, dusík na zákazku
Kapacita vákuovej pumpy - m³/min. 15 až 240 m³/min., závisí na veľkosti vákuovej komory
Úroveň vákua 1–12 mbar
Doba vytvárania vákua 15-60 s, závisí na kapacite pumpy a veľkosti komory
Typická doba ošetrenia plazmou 20-180 s, v závislosti na materiáli
Ovládanie a konektivita Kompletne pomocou dotykového panelu.
Splňuje normy CE – RoHs - WEEE