MonTEC - monitorovací systém výkonu coronovej predúpravy

MonTEC – monitorovací systém výkonu coronovej predúpravy

MonTec

Prospekt stroja

MonTEC je pokročilým systémom pre coronové stroje firmy Tantec, ktorý monitoruje výkon výboja na každej jednotlivej elektróde.

Systém MonTEC je zložený z 8-kanálových prenosových modulov, napájaných v dôsledku použitia vysokého napätia na elektródach, prenášajúcich dáta o výboji do 8-kanálových prijímacích modulov. Základnou časťou systému je mikroprocesor, ktorý spravuje všetky dáta, prijaté z elektród.

Akonáhle je monitorovací systém skalibrovaný náležitým elektródovým systémom (jedno alebo viac elektródovým), je možné naprogramovať okno postupu, v ktorom sa dajú zobraziť minimálne a maximálne hodnoty výboja pre jednotlivé elektródy.

MonTEC poskytuje aktuálne dáta a umožňuje maximálnu kontrolu nad všetkými parametrami. Namerané dáta sa dajú jednoducho presunúť na hlavné PLC alebo počítač pomocou rozhrania RS232/RS485.

 

Detailné technické informácie o tomto stroji nájdete v prospekte tu.

Funkcia:  
Plná kontrola kvality Možné monitorovanie výboja.
ASTM a ISO normy Použitie ASTM/ISO roztokov zabezpečuje plnú sledovateľnosť.
Redukcia zmätkov Systém zapne okamžite varovanie v prípade nezhody.
8-kanálové moduly Jeden modul umožňuje sledovanie 1-8 samostatných elektród.
Programovateľný alarm Softvér stroja MonTEC umožňuje jednoduché nastavenie.
Max./min. úrovne varovania Je možné nastaviť varovanie ako na max., tak i na min. úroveň výboja.
Komunikácia Rozhranie PLC alebo PC cez port RS232/RS485.
Windows softvér Užívateľsky výhodný a jednoduchý softvér Windows.

 

 

Technické špecifikácie Prenosový modul Prijímací modul
Kanály 8-kanálový výstup 8-kanálový výstup
Úroveň ošetrenia, min./max. Nutné kalibrovať systém elektród Programovateľný softvér
Vstupné napätie Poskytované coronovými elektródami +24 VDC (zdroj je voliteľný)
Konektivita/komunikácia Prenos dát cez optický kábel Sériové RS232/RS485 až externé PC/PLC
Monitoring dát N/A LCD-display (voliteľný) alebo externý PC/PLC
Štartovací čas 300 ms N/A
Vypínací čas 300 ms N/A
Dáta 42 ms N/A
Sila elektródy Max. 32 mA N/A