Technológie Coronovej predúpravy a vybavenie

Plasma Plasma
Plasma Plasma

Účelom predúpravy coronou je optimalizácia adhéznych vlastností materiálov založených na princípe polymérov. Nízka povrchová energia polymérov často spôsobuje malú priliehavosť farieb, lepidiel a lakov, ktoré majú prirodzene oveľa vyššie povrchové napätie (energiu).

Aby bolo možné dosiahnuť optimálnu priliehavosť, musí mať daný povrch vyššie alebo aspoň rovnaké povrchové napätie ako látka, ktorú chceme na daný povrch aplikovať. Bližšie informácie o coronovej predúprave si prosím prečítajte v článku tu.

Nižšie nájdete zoznam našich strojov na coronovú predúpravu.

Ponúkame množstvo špeciálnych coronových strojov vyrobených na zákazku, ale i štandardné riešenie pre akúkoľvek priemyslovú zákazku.

 

 

Vybavenie na Coronovú predúpravu: