Predúprava plazmou, technológie a produkty

Plasma Plasma
Plasma Plasma
Wettability Adhesion
Namáčavosť Adhézia

 

Povrchová predúprava s využitím plazmovej technológie ponúka inovatívne riešenie pri problémoch s namáčavosťou a adhéziou v mnohých priemyslových odvetviach.

 

Pri procesoch ako je potlač, natieranie, lakovanie apod. je predúprava dielu veľmi dôležitým krokom. Predúprava pomocou plazmy sa ponúka ako perfektné ekonomické riešenie na aktiváciu povrchu dielov pred ďalšou manipuláciou. Vďaka tomuto spôsobu predúpravy sme schopní vylepšiť namáčavosť - zvýšiť povrchové napätie všetkých možných materiálov, a tým pádom i adhéziu potlače, lepidiel, a iných látok na daný povrch.

 

Predúprava povrchu plazmou je jedinečné riešenie (nielen z hľadiska ekonomického) pre čistenie  a aktiváciu povrchov, ktoré sú napr. natoľko komplexné a členité, že nemôžu byť  ošetrené klasicky - Coronovým výbojom.

Pokiaľ máte záujem zistiť detailnejšie informácie o predúprave plazmou, prečítajte si prosím článok tu.

 

 

Ponúkame rôzne modely a typy systémov na predúpravu plazmou: