DyneTEC Test Ink - Testovacie atramenty na meranie povrchového napätia

DyneTEC Test Ink - Testovacie atramenty na meranie povrchového napätia

DyneTec

Prospekt stroja

Hodnota povrchového napätia sa môže určiť odmeraním kontaktného uhlu za využitia našich testovacích atramentov DyneTEC.

Tento spôsob merania povrchového napätia (energie) je založený na metóde ASTM/ISO, na meraní povrchového napätia polypropylénových filmov. Akonáhle je na meraný povrch aplikovaný náš špeciálny atrament, vytvorí buď súvislý film, alebo drobné kvapôčky. Pokiaľ atrament zostane na testovanom materiáli ako film dlhšie než 3 sekundy, má materiál povrchové napätie daného atramentu alebo vyššie. Pokiaľ atrament tvorí kvapôčky, je povrchová energia materiálu menšia než u daného atramentu.

Presná povrchová energia (napätie) sa dá určiť použitím radu hodnôt zvyšujúcich sa alebo znižujúcich atramentov. Tieto  dodávame v rozmedzí 30-72 mN/m v odstupňovaní po 2 mN/m. Atramenty dodávame v 20ml fľaštičkách s integrovanými štetcovými aplikátormi. Naša firma ponúka dva typy testovacích atramentov. Prvý - vyrobený v zhode s ISO8296, klasifikovaný ako toxický. Druhý typ je produktom vývoja našej firmy a je na báze ethanolu a deionizovanej vody a je zaradený medzi základné - východiskové roztoky. Tieto  roztoky sa však nedajú využiť na meranie povrchov z PP.

 

Detailné technické informácie o tomto stroji nájdete v prospekte tu.

Funkcia:  
Jednoduché použitie Stačí naniesť atrament na povrch pomocou štetcového aplikátora
ASTM a ISO normy Použitie ASTM/ISO roztokov zabezpečuje plnú sledovateľnosť.
Dostupné v rozmedzí 30-72 mN/m Všetky hodnoty 30-58 + 72 mN/m sú dostupné.
Rýchly proces testovania Okamžité výsledky testu, „čakanie" max. 3s.
Netoxické Východiskové roztoky od firmy Tantec (Nevhodné na použitie na PP).

 

 

Technické špecifikácie DyneTEC
Veľkosť fľaštičiek 20 ml
Roztok, ISO/ASTM Toxické kvapaliny
Roztok, Tantec Horľavé, netoxické (nedá sa využiť na PP)
Životnosť atramentov Až 12 mesiacov
DyneTEC testovacia sada Obsahuje sadu 6 atramentov (Štandard 36-40-44-48-50-56 mN/m)
Špeciálne pokyny pre prepravu Nebezpečné látky v obmedzenom množstve (netoxické)