LeakTEC - Elektronická detekcia úniku, Detekcia nevodivých častíc

LeakTEC – Elektronická detekcia úniku, Detekcia nevodivých častíc

LeakTec

LeakTec

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospekt stroja

LeakTEC je presným elektronickým nástrojom  na nedeštruktívnu detekciu úniku nevodivých častíc u jednovrstvových materiálov.

Stroj LeakTEC meria únik medzi vysokonapäťovou elektródou (rovnakosmerné napätie) a protielektródou, ktorá môže byť buď uzemnená, alebo mať opačný náboj.

Využitie tejto technológie je typické pre povrchové testy odlievaných a zváraných dielov ako napr. lekárskych skúmaviek, nádob, pipiet, kanýl a extrudovaných filmov na zdravotnícke obaly.

Tento plne automatizovaný test je schopný detekovať otvory menšie než 3 mikróny, pomocou merania elektrického potenciálu medzi testovacou elektródou a uzemnenou elektródou, zatiaľ čo plastový diel samotný funguje ako izolátor medzi elektródami.

Pre obmedzenie vysokého napätia a minimalizáciu generovanej statickej elektriny, ponúka Tantec patentovaný systém duálnej polarity.

 

 

 

 

Detailné technické informácie o tomto stroji nájdete v prospekte tu.

Funkcia:  
Ľahká inštalácia a obsluha Jednoduchá integrácia do liniek.
Rýchly detekčný čas Štandardný test trvá od 0,03 sec.
Detekcia dvojitej polarity (patentovaná) Obmedzuje vysoké napätie a vznik statickej elektriny.
Plná integrácia Musí byť plne integrovaný do linky
Vysoká presnosť testovacích elektród Na testovanie drobných, krehkých dielov.
Nedeštruktívne testovanie Testované diely nie sú zničené.
Detekcia jedného alebo viac dielov naraz Pomocou pridania proti-elektródy.
Žiadny coronový výboj Je použité rovnakosmerné napätie.

 

 

Technické špecifikácie LeakTEC
Napätie a frekvencia 230 VAC 50/60 Hz
Výstupné napätie Max. 40 kV/max. 2000 Watt
Zdroj HV-X plazma generátory
Doba detekcie Od 0,03 sec. (iné zákazkové)
Počet dielov na jedno ošetrenie Na zákazku
Vzhľad elektródy

Na zákazku

Použiteľné na materiály Iba nevodivé
Hrúbka dielu Od 0,1 - 5,0 mm; iné zákazkové
Ovládanie a konektivita Kompletne s dotykovým panelom (štandardný Pro-face)
Splňuje predpisy CE - RoHs - WEEE