technologie
technologicke_dny
plasma
corona
ostatni

 

Predúprava plazmou, coronou a technológie detekcie úniku


 

Unikátna technológia predúpravy Plazmou a Coronou od firmy Tantec

Unikátna technológia predúpravy plazmou a coronou od firmy Tantec zlepšuje namáčavosť plastových (napr. polyolefín, PE, PP...) povrchov s nízkym povrchovým napätím.

Jedinečné vlastnosti

Lepšie vlastnosti sa dosahujú v dôsledku vytvorenia veľkého množstva väzieb na danom povrchu, pomocou zvýšenia hodnôt povrchového napätia, a tým i v dôsledku zlepšenia adhézie. Pomocou našich technológií sa dajú ošetriť i kovové povrchy.

Predúprava povrchu

Predúprava kovových povrchov hrá obrovskú rolu v rámci predlžovania životnosti kovov, napr. v oblasti zákaziek a konštrukcií pre automobilový priemysel. Ďalšou často žiadanou zákazkou je čistenie a predúprava nerezovej ocele, napr. v konštrukciách okien apod.

Pokrokové metódy

Naše pokrokové metódy sú založené na princípe vysokonapäťového výboja vo vzduchu, za atmosférického tlaku (corona alebo plazma) alebo vo vákuu (iba plazma). Ako plazmová, tak i coronová predúprava zvyšuje povrchové napätie na plastových povrchoch; proces predúpravy plazmou funguje tiež ako čistenie za účelom odstránenia organickej kontaminácie.

Ponúkame štandardné stroje i stroje na zákazku na:

Coronovú predúpravu | Plazmovú predúpravu | Meracie vybavenie | Lab. testy | QA systémy | Detekciu úniku

Coronové i plazmové stroje od firmy Tantec sú v našej ponuke ako v štandardnej, tak i v zákazkovej verzii. Vďaka tomu sme schopní vyhovieť veľkému počtu priemyslových zákaziek v odvetví automotive, zdravotníckych zariadení, leteckého priemyslu, balenia a elektroniky. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Odporúčame:

ProfileTEC

  • Najbežnejšie žiadané zákazky v automotive priemysle, využívajúce plazmu zahŕňajú predúpravu pred flokovaním alebo lakovaním a pred aplikáciou  protisklzových náterov.
  • Vďaka ProfileTECu nie je treba používať drahé primery, aplikovať riskantné chemické ošetrenie alebo brúsny papier. Predúprava plazmou je rýchla, ekonomicky výhodná a vôbec neškodí životnému prostrediu.
  • Stolné systémy ProfileTEC sú samostatné a umožňujú 360° ošetrenie v linkách s rýchlosťou až 40 m/min.
Viac ►
 

RotoTEC

  • Špeciálne navrhnutý na ošetrenie 3D dielov pohybujúcich sa na dopravníku, na predúpravu pred lakovaním, tlačou, lepením atď.
  • Coronový stroj RotoTEC-X sa využíva na optimalizáciu adhéznych vlastností akéhokoľvek povrchu vyrobeného z polyméru, včítane často využívaného PP a PE, pri aplikácii tlačiarenských farieb, lakov, lepidiel a náteru.
  • Dajú sa využiť na integráciu do liniek alebo na samostatné využitie na predúpravu dielov.
Viac ►