RotoTEC - Coronové ošetrenie 3D plastových produktov

RotoTEC-X

Rototec

 

RotoTec

 

Prospekt stroja

RotoTEC-X od firmy Tantec je špeciálne navrhnutý na ošetrenie 3D dielov pohybujúcich sa na dopravníku, na predúpravu pred lakovaním, tlačou, lepením atď. Tento stroj sa tiež využíva na optimalizáciu adhéznych vlastností daného substrátu. RotoTEC zabezpečuje jednotný proces predúpravy a možnosť plnej kontroly tohto zákroku.

Náš coronový stroj RotTEC-X sa využíva na optimalizáciu adhéznych vlastností tlačiarenských farieb, lakov, lepidiel a náteru na akýkoľvek povrch vyrobený z polyméru - včítane často využívaného PP a PE.

Tento systém, vyvinutý firmou Tantec pracuje s rotačnými elektródami a vďaka tomu zaručuje perfektné a jednotné ošetrenie dielov. Tieto stroje môžu byť využívané na integráciu do liniek alebo na samostatné využitie na predúpravu dielov.

Stroj zahŕňa vysokofrekvenčný generátor, vysokonapäťový transformátor, rotačné elektródy, ozónový filter a špeciálnu ošetrovaciu stanicu.

Ako štandardné, tak i zákazkové stroje RotoTEC umožňujú jednostranné ošetrenie dielov, ale i ošetrenie z oboch strán.

 

Detailné technické informácie o tomto stroji nájdete v prospekte tu.

 

Funkcie:  
Bezkontaktné ošetrenie Elektróda sa nemusí dotknúť povrchu dielu
Ošetrenie dielov Rôzne tvary závislé na geom. proporciách.
Plne kontrolovaná ošetrovacia stanica Stroj má zabezpečené všetky základné bezpečnostné opatrenia.
Dotykový panel Všetky parametre sa zobrazujú na displeji a je možné ich nastaviť.
Jednotné úrovne ošetrenia Zabezpečujú rotujúce elektródy.
Nie je treba meniť výšku inštalácie elektródy alebo jej nastavenie. Flexibilný dizajn, na ošetrenie čo najväčšieho množstva tvarov.
Rýchlosť linky až 15 m/min Držíme tempo so súčasným priemyslom, ktorý sa zaoberá automatizáciou.
Patentovaný dizajn RotoTEC-X má elektródy, ktoré zabezpečujú všestranné možnosti a rovnomerné ošetrenie.

 

 

Technické špecifikácie RotoTEC-X
Napätie a frekvencia 230 VAC 50/60 Hz
Výstupné napätie a výkon corony Max. 400 Vp/Max. 2000 Watt
Zdroj energie Séria generátorov HV-X corona / plazma
Rýchlosť linky 0.5-15 m/min
Veľkosť ošetrovaných plôch Až 100 mm vysoké a 2000 mm široké.
Rozsah ošetrenia Jednostranné alebo obojstranné ošetrenie.
Vhodné materiály PP, PE, PEEK, ABS, PC, PS a iné (iba nevodivé)
Transportný systém Plochý dopravný pás a o-prstencové pásy.
Riadenie a konektivita: Kompletný dotykový panel (Štandard - Proface)
Splňuje normy: CE - RoHs - WEE